Rođeni za inovacije

Linije proizvoda - KBK transportni sistemi

KBK transportni sistemi

KBK sistemi su efikasano i pouzdano rešenje za konstruisanje visećeh jednošinih (monorej) dizalica i visećih kranova. KBK sisitemi omogućavaju najširi opseg mogućnosti kada je reč o manipulaciji tereta. Osnovni elementi su hladno valjani profili sa karakterističnim oblicima poprečnih preseka, koji obezbeđuje maksimalnu krutost i nosivost sa minimalnom sopstvenim težinama, a samim tim i minimalnom cenom.

KBK profili pružaju mogućnost formiranja krivolinijiskih putanja dizalica. U zavisnosti od tipa profila, zavisi minimalni/maksimalni polu prečnik krivina putanje, a takođe i nosivost koja ne prelazi 3200kg.Osnovni tipovi KBK sistema:

Jednogredni i dvogredni KBK kranovi

Mosne dizalice se primenjuju za transport materijala po velikim površinama. Mala sopstvena težina i montaža na različite plafonske konstrukcije omogućava univerzalnu primenu. Mosne dizalice sa dva glavna nosača omogućavaju, pri istoj nosivosti,veći raspon nego što je slučaj kod mosnih dizalica sa jednim nosačem. KBK kranovi mogu bez većeg napora da se pokreću manuelno, međutim, preporučuje se upotreba motornog pogona za dizalice sa većom nosivošću, odnosno većim rasponom.

Teleskopski mosni kranovi (Promenljiva radna površina)

Gredni nosači krana mogu se nadograditi dodatnim nosačima koji se po potrebi mogu izdužiti i do 2.5m sa jedene ili obe strane, što doprinosi povećanju rande površine dizalice

Portalni KBK kranovi

Mobilne portalen dizalice su svrsishodne kada je potrebno terete do 3.2t pomerati na različita mesta. Lako se montiraju i nakon primene brzo demontiraju. Zahvaljujući varijabilnom razmaku vertikalnih nosača mogu lako da se prilagođavaju za transportne zadatke prema teretu i trasi po kojoj se prenose.

Dizalice sa viljuškama (regalne-paletne)

Za skladištenje, komisioniranje i sortiranje komadnih materijala, vagona i paleta težine do 500kg postoje dizalice sa viljuškama iz KBK modularnog sistema. Uređaji za rukovanje teretom podrazumevaju viljuške, trnove ili klešta koja se prilagođavaju materijalu koji se prenosi i predstavlja idealne pomagače u skladištu

Viseće jednošine (monorej) dizalice

Pravo rešenje za pravolinijski trasnport. Gotovo svaki tok meterijala je moguće rešiti kombinovanjem pravih segmenata i krivina, skretnica i spojeva, isključnoh stanica i mehanizama za kretanje. Spajanje između dve tačke je moguće kao povratni ili kružni tok

Galerija proizvoda

Pošaljite nam zahtev za ponudu

Ukoliko razmišljate o sveobuhvatnim rešenjima transportnih problema, ili su vam potrebna
konsultativna rešenja, naš stručni tim vam stoji na raspolaganju.
Do sada smo realizovali preko 500 projekata,
a taj broj raste na dnevnom nivou.

Pošaljite zahtev